30 فروردین 1400 - 13:21
برگزاری دوره آموزشی«بهره‌وری در بخش عمومی در زمان پاندمی» توسط آکادمی توسعه فیلیپین

برگزاری دوره آموزشی«بهره‌وری در بخش عمومی در زمان پاندمی» توسط آکادمی توسعه فیلیپین

زمان شروع رویداد:
زمان پایان رویداد:

دوره آموزشی بهره‌وری در بخش عمومی در زمان پاندمی توسط آکادمی توسعه فیلیپین (DAP) به عنوان مرکز تعالی بهره‌وری بخش عمومی این کشور، 25 تا 27 فروردین ماه(14 تا 16 آوریل) برگزار شد.
در این دوره آموزشی، ابزارها و روش‌های بهره‌وری و نوآوری با هدف افزایش آگاهی عمومی از موضوع و مفاهیم مرتبط با بهره‌وری در بخش عمومی در زمان پاندمی،ارائه شد.
در روز نخست این وبینار دیوید اوهاگان(David O'Hagan) با ارائه‌ای با عنوان «بهره‌وری قابل حصول در بخش عمومی در زمان پاندمی» به آموزش ابزارها و تکنیک‌‌های خاصی که ممکن است به سازمان‌های بخش دولتی در افزایش بهره‌وری خود کمک نماید، پرداخت.
در روز دوم وبینار رناتو آنتونیا(Renato Antonio) مشاور ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت، بحث خود را با عنوان« تجزیه و تحلیل علت ریشه‌ای: رویکردی نظامند برای حل مسئله بهبود مستمر» ارائه کرد.
«اشتراک دانش: چگونه نوآوری و بهره‌وری را در بخش عمومی تقویت کنیم» عنوان ارائه روز سوم وبینار بود که دیزی ایرتون(Daisy Ireton) و هلن کالدول(Helen Caldwell) به آموزش این‌که چگونه اشتراک دانش به عنوان بخش اساسی در نوآوری می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کارآیی بخش عمومی شود، پرداختند.
در این وبینار نزدیک به یک هزار نفر از فراگیران از کشورهای مختلف شرکت داشتند. همچنین به شرکت کنندگانی که در هر سه روز وبینار حضور داشته و فرم نظرسنجی و ارزیابی را تکمیل کردند، گواهی شرکت در دوره ارائه شد.

بخش دوم و سوم این وبینار را از اینجا و اینجا می‌توانید مشاهده کنید. 

ویدیو