29 فروردین 1400 - 14:52
نشست آنلاین «بهبود مستمر فرایندها با رویکرد کایزن در سازمان‌های دولتی» توسط موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار می‌شود

نشست آنلاین «بهبود مستمر فرایندها با رویکرد کایزن در سازمان‌های دولتی» توسط موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار می‌شود

نشست آنلاین «بهبود مستمر فرایندها با رویکرد کایزن در سازمان‌های دولتی» در روز دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 از ساعت 13 الی 15:30 با سخنرانی آقایان بابک زنده دل نوبری (مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، مهندس رضا پورخردمند (مدیر عامل انجمتن توسعه بهره‌وری ایران) و دکتر علی عاکف (عضو هیات مدیره انجمن توسعه
بهره‌وری ایران) از طریق نرم افزار adobe connect برگزار می‌شود
در این نشست تخصصی تجارب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارائه شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لینک صفحه راهنمای نشست:
https://b2n.ir/
لینک ورود :
http://imps.ac.ir/meeting
تصاویر