اطلاعیه‌های شبکه ملی بهره‌وری

سازمان ملی بهره‌وری ایران در نظر دارد پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با اعضای شبکه ملی بهره...

تاریخ انتشار: 9 اسفند 1399 - 12:00

در نظر است به عنوان اولین پروژه مشترک شبکه ملی بهره‌و‌ری ایران «طرح دیدهبان بهره‌وری» با...

تاریخ انتشار: 9 اسفند 1399 - 11:57

 سازمان بهره‌وری آسیایی از متخصصان فنی، دانشگاهیان، سخنرانان، مقامات دولتی، رهبران صنایع و سایر شخصیت&zwnj...

تاریخ انتشار: 9 اسفند 1399 - 11:55
آرشیو زمانی