9 اسفند 1399 - 11:57
فراخوان «طرح دیده‌بان بهره‌وری»

فراخوان «طرح دیده‌بان بهره‌وری»

در نظر است به عنوان اولین پروژه مشترک شبکه ملی بهره‌و‌ری ایران «طرح دیدهبان بهره‌وری» با مشارکت اعضای این شبکه اجرا شود. در این طرح کشورهای موفق در زمینه ارتقای بهره‌وری شناسایی شده و در قالب کارگروه‌های مجزا، آخرین برنامه‌ها و اقدامات اجرا شده در آن کشور به صورت مستمر رصد شده و مورد تحلیل قرار گیرد و گزارشات 6 ماهه در این خصوص تدوین و ارائه گردد. هدف از این پروژه ایجاد امکان الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای پیشرو در حوزه ارتقای بهره‌وری میباشد.
از اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و سایر اعضای شبکه ملی بهره‌وری دعوت می‌گردد علاقه‌مندی خود را برای مشارکت در این کارگروه به معاونت ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری ایران اعلام فرمایند.