پایش قوانین و مقررات

این کارکرد باهدف «شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با بهره‌وری» طرح‌ریزی شده است. هر یک از اعضای شبکه در صورت برخورد با قوانین یا مقرراتی که دستیابی به بهره‌وری را با موانع و چالش‌هایی مواجه نموده است، می‌توانند با ثبت مشخصات قانون مورد نظر، پیگیری جهت اصلاح را از سازمان ملی بهره‌وری ایران مطالبه نمایند.

عنوان قانون/مقررات: شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد
شماره/بند: ماده ۱ و ۲
متن قانون/مقررات: ماده 1: برخی عبارات به‌کاررفته در این شیوه‌نامه دارای...
علل مغایرت بهره وری: اما برخلاف آنچه در شیوه­‌نامه اعلام شده، قیمت­ در...
عنوان قانون/مقررات: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۹۵
شماره/بند: ماده ۲۵
متن قانون/مقررات: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و...
علل مغایرت بهره وری: طبق این ماده کلیه شرکت­‌های ارايه‌دهنده خدمات، موظفند...
عنوان قانون/مقررات: قانون معادن مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن
شماره/بند: ماده ۸ تبصره۴ و ۵ الحاقی
متن قانون/مقررات: موضوع ماده ۸ قانون معادن، تعیین نواحی اکتشاف توسط وزارت معادن و...
علل مغایرت بهره وری: این دو تبصره الحاقی عملاً انگیزه شرکت­‌های خصوصی برای...