پروژه‌های مشترک شبکه ملی بهره‌وری

آرشیو زمانی
1399
0%
درصد پیشرفت پروژه
  • تشریح پروژه:

    در این طرح مقرر گردید کشورهای موفق در زمینه ارتقای بهره‌وری شناسایی شده و در قالب کارگروه‌های مجزا، آخرین برنامه‌ها و اقدامات اجرا شده در آن کشور به صورت مستمر رصد شده و مورد تحلیل قرار گیرد و گزارشات 6 ماهه در این خصوص تدوین و ارائه گردد.
    از اساتید، صاحب نظران و دانشجویان دعوت می‌گردد علاقه‌مندی خود را برای مشارکت در این کارگروه اعلام فرمایند.

  • اهداف پروژه:

    هدف از این پروژه ایجاد امکان الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای پیشرو در حوزه ارتقای بهره‌وری می‌باشد.